Komunikat Komitetu

Z powodu narastających zagrożeń pandemicznych, wprowadzonych i zapowiadanych restrykcji administracyjnych, po konsultacjach z władzami Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Dziennikarska i Bibliotekoznawstwa jesteśmy zmuszeni przełożyć konferencję "Tygodnik Studencki itd. - pismo młodej inteligencji w PRL".

Zaplanowana na czwartek 15 października 2020 roku, inaugurująca obchody 60- lecia powstania tygodnika, Konferencja odbędzie się w innym, przyszłorocznym terminie. O nowej dacie i miejscu Konferencji zawiadomimy wszystkich zainteresowanych.

Jednocześnie informujemy, że od 15 października 2020 roku dostępna będzie książka Marty Sztokfisz „Na studenckich papierach. Opowieść o ludziach itd.”. Egzemplarze książki przekażemy osobom deklarującym zainteresowanie konferencją i publikacją. Osoby zainteresowane książką, lecz jeszcze nie zdeklarowane, proszone są o kontakt z Komitetem Organizacyjnym obchodów.

Informujemy też, że od 20 października 2020 roku zaplanowana jest, towarzyszącą obchodom, wystawa "Ostrzej widzieć. Fotoreportaże z “itd” 1960-1990".

Jeśli zagrożenie pandemiczne nie ulegnie dalszemu pogorszeniu będzie ją można oglądać w warszawskim Domu Spotkań z Historią ulica Karowa 20.

Drodzy Przyjaciele!
Dbajcie o zdrowie i pogodę ducha!
Spotkamy się w przyszłym roku.
Historia tygodnika itd. i tak dalej się toczy.

Komitet Organizacyjny itd. 

--- ORYGINALNY TEKST ---

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
Drogie Red. i Drodzy Red.

 1. W związku  rocznicą 60-lecia powołania do życia Tygodnika Studenckiego itd, przypadającą w 2020 roku, postanowiliśmy zorganizować obchody jubileuszu naszego pisma.
 2. Powstał Komitet Obchodów w składzie: przewodniczący: Aleksander  Kwaśniewski, członkowie: D. Bierzańska, P. Gadzinowski, W. Jędrzejewski, W. Kaczorowski, L. Kamiński, S. Rogowski, J. Rurański, M. Siwiec, J. Szpetulski-Łazarowicz (finanse), K. Wójcik. 
 3. Organizujemy zbiórkę pieniędzy. Ma  ona charakter koleżeński, a jej celem jest wsparcie wydarzeń i działań towarzyszących obchodom jubileuszu 60–lecia powołania do życia Tygodnika Studenckiego itd.
 4. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na:
  • organizację Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Tygodnik Studencki itd - pismo młodej inteligencji w PRL, współorganizowanej przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach jubileuszu powstania tygodnika, termin 15.10.2020
  • wydanie okolicznościowej książki(pisze Marta Sztokfisz),
  • zorganizowanie wystawy fotografii w warszawskim Domu Spotkań z Historią,
  • spotkanie towarzyskie.
 5. Działa nasz strona internetowa  http://www.60latitd.pl
 6. Wydatki zatwierdzać będzie Komitet Organizacyjny.
 7. W ciągu 30 dni po zakończeniu wszystkich działań związanych z organizacją obchodów jubileuszu wpłacający otrzymają drogą e-mail rozliczenie zebranych funduszy.
 8. W przypadku, gdy wydatki będą niższe niż zebrana kwota, Komitet Organizacyjny przeznaczy pozostałą kwotę na cel społeczny.
 9. Wpłacający będą co miesiąc informowani o wysokości wpłaconych kwot.
 10. Kwota wpłaty jest dowolna. Prosimy jednak, aby wpłacać kwoty, które pozwolą nam zorganizować jubileusz - SKROMNY, ALE GODNY.
 11. Pieniądze proszę wpłacać na rachunek w mBanku nr: 70 1140 2004 0000 3702 7972 2122.
 12. Nazwa odbiorcy: "Komitet Organizacyjny itd", tytuł przelewu "60 lat itd".


Serdecznie pozdrawiamy i liczymy na Waszą hojność i udział!
Zapraszamy na: http://www.60latitd.pl

Komitet Organizacyjny.
Warszawa, luty 2020 r.

60 lat itd
Organizujemy jubileusz
(ale przekładamy go na przyszły rok)
https://60latitd.pl/ Super User
© 2020 60 lat tygodnika itd